Hukum dalam Islam

Di dalam kitab Al-Mabadiul Fiqhiyyah juz 1 dikatakan bahwa Hukum di dalam Islam dibagi menjadi lima :

1. Wajib

Adalah sesuatu yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan akan mendapat dosa

2. Sunnah

Adalah sesuatu yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak mendapat pahala

3. Mubah

Adalah sesuatu yang apabila dikerjakan atau ditinggalkan tidak mendapat apa apa, baik pahala maupun dosa

4. Makruh

Adalah sesuatu yang apabila dikerjakan tidak mendapat apa apa  namun apabila ditingalkan akan mendapat pahala

5. Haram

Adalah sesuatu yang apabila dikerjakan mendapat dosa dan apabila ditinggalkan akan mendapat pahala