8 Perkara Yang Menghiasi 8 Perkara

Terdapat di dalam kitab Nashaihul Ibad karangan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani , bab 8 maqalah ke 2 :

Berkata Abu Bakar Ash shiddiq ra :  “Ada  8 perkara yang menjadi hiasan 8 perkara :

1. Menjaga dari meminta-minta adalah hiasan faqir

2. Syukur adalah hiasan nikmat, karena syukur menjadi sebab akan tetapnya nikmat yang sudah ada dan sebagai wasilah kepada datangnya nikmat yang belum ada

3. Sabar adalah hiasan Bala (cobaan) ,

Diriwayatkan dari Nabi Saw. berkata: “Sabar adalah penutup kerupekan(kesempitan) dan penolong atas perkara yang susah”

Berkata Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah : ” Sabar adalah kendaraan yang tidak terjungkal dan qanaah (menerima) adalah pedang yang tidak berkarat”

4.  Tawadlu’  (rendah hati) adalah hiasan hitung-hitungan

5. Aris (Bijaksana)  adalah hiasan ilmu

6. menghinakan diri adalah hiasan orang yang mencari ilmu

7. Meninggalkan angan2 adalah hiasan ihsan yakni melakukan kebaikan

8. Khusyu’ adalah hiasan hiasan shalat “.

 

 

Wallahu a’lam