4 Hukum Membaca Basmalah

Ada 4 hukum membaca Basmalah , yakni :

1. Wajib : Membaca Basmalah hukumnya wajib pada permulaan Surat Al-Fatihah,

2. Sunnah : Pada seluruh permulaan surat kecuali pada permulaan Al Fatihah dan permulaan Surat At taubah , Atau sunnah juga membaca Basmalah di tengah2 surat selain kedua surat tersebut (Al Fatihah dan At taubah)

3. Haram  : Pada permulaan surat At taubah

4. Mubah  :  saat ditengah2 surat At taubah, Maksudnya apabila ingin membaca Surat Attaubah dari tengah2, kemudian diawali membaca Basmalah maka hukumnya Mubah atau boleh.

Sumber : Kitab Terjemah Hidayatus Shibyan hal 31

Hukum Mim Mati Bertemu Huruf Hijaiyah

Hukum Mim mati bertemu dengan Huruf Hijaiyah ada 3 :

1. Ikhfa Syafawi, Yaitu apabila ada Mim Mati (م) bertemu dengan huruf ba (ب) bacanya dengan samar.

contoh : (احْكُم بَيْنَهُم) (تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ) (وَكَلْبُهُم بَاسِطٌ)

2. Idgham Mutamatsilain , Yaitu Apabila ada Mim mati (مْ) bertemu dengan Mim (م), maka dibaca mendengung atau seperti membaca Mim rangkap

contoh : (أَم مَنْ) (كَمْ مِن فِئَةٍ)

3. Idzhar syafawi, yaitu apabila ada Mim Mati bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain huruf Mim (م) dan ba (ب) , cara membacanya dengan jelas

contoh :

(لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) (تَمْسُونَ)

Referensi :

http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_mim_mati

Hukum Nun Mati dan Tanwin

Di dalam kitab Hidayatus Shibyan dikatakan :

“Ahkamutanwinin wa nunin taskunu # ‘Indal hijai khomsatun tubayanu”

“Hukum tanwin dan Nun mati di dalam huruf hijaiyah itu ada lima yang akan diterangkan(di dalam kitabnya)”

1. Idzhar

Idzhar menurut bahasa jelas,

sedangkan menurut istilah adalah Apabila ada tanwin atau nun mati bertemu dengan salah satu huruf halq yang berjumlah enam. adapun huruf halq adalah : hamzah , Kha , Kho, ‘Ain, Ghain, Ha.

adapun hukum membaca nya adalah jelas.

Baca lebih lanjut